Trainingen

Gericht opleiden en coachen

In de afgelopen jaren hebben wij ruime ervaring opgedaan met opleiden en coachen, veelal in methodieken binnen service management.

Trainingen zijn een sterk middel in de overdracht van kennis en vaardigheden, omdat in een veilige omgeving ervaringen gedeeld kunnen worden en samenwerking en afspraken uitgeprobeerd kunnen worden.

Trainingen kunnen ingezet worden als onderdeel van een verbeteringstraject. Dit doen wij door eigen trainingen, maar ook door gebruik te maken van trainingen van onze partners.