Diensten

Verbeteren door samenwerking en herhaling

TVCS richt zich met haar diensten op het begeleiden van de verbetering op de processen en activiteiten binnen een organisatie.

Dit kan zijn het verbeteren van bestaande, maar ook implementatie van nieuwe processen.

Daarbij gaan wij er van uit dat processen ontstaan doordat herhalende activiteiten vaste patronen moeten krijgen om de gewenste kwaliteit te borgen. Ook vinden wij dat processen een basis zijn voor een goede samenwerking tussen mensen.

In de processen worden de kaders aangegeven waarin de mensen hun resultaten dienen te behalen. De wijze waarop ze dat doen wordt deels bepaald door richtlijnen, maar voor het overgrote deel door de kwaliteiten van de mensen. Met de betrokken mensen wordt het proces vormgegeven, activiteiten daarin herhaald en de samenwerking getoetst om de gewenste verbetering te halen.Diensten